Inzicht in patiëntervaringen voor betere kwaliteit en patiëntgerichtere zorg

Wat zijn PREMs?

Met PREMs (Patient Reported Experience Measures) meet u hoe uw patiënten het zorgproces hebben ervaren.

Meten met PREMs

Een PREMs –vragenlijst bevat vragen die de ervaringen van een patiënt meet rondom zaken zoals bejegening, nazorg en informatievoorziening. Patiënten kunnen daarnaast ook aangeven in welke mate ze de zorgverlener aanbevelen (NPS-vraag) en een toelichting geven (review)

Of u nu periodiek meet of op continue basis, wij verzorgenvoor u de gehele meting: van het versturen van de uitnodigingen en vragenlijsten tot het verwerken van uitschrijvers, verwerken van de respons en het opleveren van de resultaten.

Voordelen

Realtime meten

Online en schriftelijk onderzoek (of combinatie) mogelijk

Te combineren met CQi, eigen PTO en PROMs

Kortcyclisch verbeteracties monitoren

Meetproces sluit aan op PDCA-cyclus

Functionaliteiten Cerium

  • Resultaten van organisatie-, afdeling- tot op behandelaarniveau
  • Trendanalyses; hoe presteert u door de tijd heen, wat is het effect van uw verbeteracties?
  • Interne en externe benchmark mogelijkheden

Zoekt u meer informatie over meten met PREMs?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.